Menu Zamknij

INFLACJA W SIERPNIU 2023. FINALNE DANE GUS

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, inflacja w sierpniu 2023 – nieznacznie wyższa od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

Inflacja w sierpniu 2023 na poziomie 10,1%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w stosunku do lipca br. i jednocześnie były o 10,1% wyższe niż przed rokiem.

W sierpniu 2023 roku ceny towarów spadły o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 9,8%. Z kolei ceny usług wzrosły w stosunku do lipca br. o 0,6% i były o 11,1% wyższe niż przed rokiem.

W okresie I-VIII 2023 roku poziom inflacji wyniósł 13,8% r/r.

Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem, a poziom inflacji okazał nieznacznie wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i wyższy od prognoz KIG.

W ujęciu miesięcznym ceny ogółem nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dane szczegółowe prezentujące kształtowanie się cen w poszczególnych kategoriach towarów i usług pokazują zróżnicowaną dynamikę. Wzrost cen w stosunku do lipca br. zanotowano w takich kategoriach jak: transport (o 2,0%); restauracje i hotele (o 0,5%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,4%); inne towary i usługi (o 0,3%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,3%); rekreacja i kultura (o 0,2%); edukacja (o 0,1%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%). Spadły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,9%) oraz odzieży i obuwia (o 0,7%). Ceny łączności utrzymały się na tym samym poziomie jak w lipcu.

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 1,7%. W porównaniu z sierpniem ub. r., edukacja zanotowała wzrost o 13,5%; restauracje i hotele o 13,3%; żywność i napoje bezalkoholowe o 12,7%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 12,0%; inne towary i usługi o 11,4%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 11,1%; rekreacja i kultura o 10,9%; zdrowie o 9,7%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 9,4%; łączność o 9,3%; odzież i obuwie o 6,7%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w sierpniu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym widoczny jest w przypadku energii cieplnej (o 36,1%) a największy spadek zanotował opał (o 17,5%).

Zgodnie z prognozami KIG w kolejnych miesiącach roczna dynamika cen powinna spadać.