Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje dotyczące przetargów sprzedaży nieruchomości, Miasto wystawiło do sprzedaży działki
przy ul. Radomskiej, ul. Marynarki Wojennej oraz przy ul. Czeremchowej.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  2 grudnia 2020 r. od godz. 10.00, a szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166812/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Proszę mieć na uwadze, że termin wpłacenia wadium upływa w dniu 26 listopada 2020 r.

Poniżej nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczone na sprzedaż:

1)     3 działki o powierzchni 519 m², 764  m², 744 m²  położone w  dzielnicy Grabówka przy ul. Radomskiej,

ul. Radomska 24
ul. Radomska 26
ul. Radomska 28


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem UMN – zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz KDZ – obszary dróg publicznych – klasy zbiorczej.

Cena wywoławcze wynoszą 129 800 zł, 191 000 zł i 186 000 zł.

2) działkę o powierzchni ok. 500 m², położoną w  dzielnicy Stradom przy ul. Marynarki Wojennej

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi 62 910 zł.


3) działkę o powierzchni 500 m², położoną w  dzielnicy Dźbów przy ul. Czeremchowej

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi 45 000 zł netto, tj. 55 350 zł brutto.

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29