Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Jednocześnie informujemy, że termin wpłacenia wadium upływa w dniach 16 i 21 grudnia 2020 r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w dniach 21 i 29 grudnia 2020 r. od godz. 10:00.

Działka o powierzchni 3880 m², położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 3 410 000 zł.

Działka o powierzchni 2941 m², położona w dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 699 860 zł brutto.

Działka o powierzchni 2248 m², położona w dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usług i handlu.
Cena wywoławcza wynosi 746 560,80 zł brutto.

Działka o powierzchni 47 m², położona w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.
Cena wywoławcza wynosi 8 300 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

1) ul. Kanał Kohna i ul. Poleska
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166721/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166799/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

3) ul. ks. Piotra Skargi
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1167201/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29