Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Obsługi Inwestora zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa przeznaczonych na sprzedaż. Poniżej przedstawiamy informacje o przetargach.

  • ul. Warszawska, działka nr 17, obręb 109;
  • ul. Rząsawska 48/58, działka nr 84, obręb 59 oraz działka nr 48, obręb 60;
  • ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 16, działka nr 56/1, obręb 179;
  • ul. Poleska, działka nr 10/16, obręb 80.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 13 maja 2021 r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w sali sesyjnej w dniu 19 maja 2021 r. od godz. 10:00.

Poniżej krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

1) Działka położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Warszawskiej, oznaczona nr 17 w obrębie 109  o powierzchni 0,0755 ha.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem 3UH – tereny zabudowy usług i handlu.

Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej północną część obiektu pn. „Układ urbanistyczny miasta Częstochowy obejmujące dawne założenia miejskie starej Częstochowy i Częstochówki” (wpis do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/39/76)

Cena wywoławcza: 1 001 220 zł brutto

Termin wpłacenia wadium w wys. 200 000 zł  to 13 maja 2021 r.


2) Nieruchomość zabudowana położona w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58 (dzielnica Wyczerpy-Aniołów), oznaczona w obrębie 59 jako działka nr 84 oraz w obrębie 60 jako działka nr 48 o łącznej powierzchni 0,3674 ha

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją.

Cena wywoławcza: 2 200 000 zł.

Termin wpłacenia wadium w wys. 440 000 zł  to 13 maja 2021 r.

3) Nieruchomość zabudowana położona w Częstochowie przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 16, oznaczona w obrębie 179 jako działka nr 56/1 o powierzchni 0,0394 ha,

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Częstochowy, działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi.

Cena wywoławcza: 800 000 zł.

Termin wpłacenia wadium w wys. 160 000 zł  to 13 maja 2021 r.

4) Działka położona w Częstochowie przy ul. Poleskiej, oznaczona w obrębie 80 jako działka nr 10/16 o powierzchni 0,2626 ha

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka jest położona na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 962 000 zł brutto

Termin wpłacenia wadium w wys. 190 000 zł brutto to 13 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168822/ogloszenie-dotyczace-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-polozonych-w-czestochowie-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa-oraz-skarbu-panstwa-ul-warszawska-dzialka-nr-17-obreb-109-ul-rzasawska-48-58-dzialka-nr-84-obreb-59-oraz-dzialka-nr-48-obreb-60-ul-gen-kazimierza-pulaskiego-16-dzialka-nr-56-1-obreb-179-ul-poleska-dzialaka-nr-10-16-obreb-80

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 29 lub 34 370 77 09

W wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).