Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych na sprzedaż położonych przy:

ul. Krótkiej 5 (działka nr 15/5 w obrębie 108);
ul. Krótkiej 6 (działka nr 40/7 w obrębie 74);
ul. Aluminiowej 8 (działka nr 96/21 w obrębie 117);
ul. Aluminiowej 10 (działka nr 96/20 w obrębie 117);
ul. Aluminiowej 14 (działka nr 96/12 w obrębie 117);
ul. Rząsawskiej 48/58 (działka nr 84 w obrębie 59 oraz działka nr 48 w obrębie 60).

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w sali sesyjnej w dniu 30 czerwca 2022 r. od godz. 10:00.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

Poniżej krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

Działka nr 15/5 (obręb 108) o powierzchni 0,3202 ha położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krótkiej 5 oraz działka nr 40/7 (obręb 74)
o powierzchni 0,0,1624 ha położona przy ul. Krótkiej 6

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru działki leżą na terenach oznaczonych symbolami:

5M/UC (działka nr 40/7) i 3M/UC (działka nr 15/5) – zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Cena wywoławcza wynosi 2 200 000 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 440 000 zł upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 0,0406 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze

oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 0,0416 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się

w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł

Termin wpłacenia wadium w wys.14 000 upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 0,0430 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się

w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 100 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Nieruchomość zabudowana położona w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58 (dzielnica Wyczerpy-Aniołów),
oznaczona w obrębie 59 jako działka nr 84 oraz w obrębie 60 jako działka nr 48 o łącznej powierzchni 0,3674 ha

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nieruchomość

jest położona na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją.

Cena wywoławcza wynosi 1 100 000 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 220 000 zł upływa w dniu 27 czerwca 2022 r.

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy

pod numerem telefonu 34 370 77 29 lub 34 370 77 09.

W wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).