Menu Zamknij

INFORMACJE O PROJEKCIE „USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP” – AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.

Szanowni Państwo,
w imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przesyłam informację o projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP”, dotyczące dofinansowań do szkoleń i doradztwa.

Od 5 maja 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzi nabór w trybie ciągłym do projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP”. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej zależy od wielkości przedsiębiorstw:

– 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, lecz nie więcej niż 80%,

– 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, lecz nie więcej niż 80%,

– 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Wysokość dofinansowania do jednej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 5.000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

Oferta szkoleniowa i doradcza dostępna jest na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Szczegóły dotyczące zasad aplikowania są dostępne na stronie projektu www.psf2.pl.

Wszystkich Państwa zainteresowanych ofertą dofinansowań zapraszamy do kontaktu z animatorami projektu:
 Anną Górniak i Jerzym Ostrowskim
e-mail: arr@psf2.pl, tel. 572 779 012


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A
42-202 Częstochowa