Menu Zamknij

INWESTYCJA W SIEBIE – BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Inwestycja w siebie – bezpłatne szkolenia
językowe i komputerowe” – nabór do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • Osoby pracujące/zamieszkujące obszar województwa śląskiego,
  • Osoby dorosłe (95% w wieku 25+),

Podczas rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

  • Osoby z niskimi kwalifikacjami do ISCED 3,
  • Osoby w wieku 50+,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie (Częstochowa)/tracące funkcje społeczno – gospodarcze.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia:

W celu poznania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P. 24/5
42-202 Częstochowa
biuro@riph.eu
tel. 34 344 82 58