Menu Zamknij

JAK PRAWIDŁOWO NADAWAĆ NAZWĘ TOWAROM I USŁUGOM NA PARAGONIE FISKALNYM?

Podczas rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej może pojawić się wątpliwość, jak prawidłowo określić na paragonie fiskalnym nazwę towaru lub usługi. Nazwa na paragonie  powinna być określona w taki sposób, aby w trakcie kontroli podatkowej nie została zakwestionowana przez urząd skarbowy. 

Nazwa towarów i usług – przepisy prawa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zostać wystawiony w sposób czytelny, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

W związku z tym opisywany na paragonie przedmiot transakcji powinien zostać oznaczony w sposób, który nie wzbudzi wątpliwości co do przedmiotu sprzedaży. Dzięki nazwie towarów i usług widniejącej na paragonie możliwe jest określenie prawidłowej stawki VAT oraz charakteru transakcji.

Nazwa towarów i usług na paragonie z numerem NIP

Paragon fiskalny, który zawiera numer NIP nabywcy oraz ma wartość mniejszą bądź równą 450 zł brutto (lub 100 euro), traktowany jest jako faktura uproszczona, w związku z czym może stanowić podstawę ujęcia kosztu w ewidencjach podatkowych nabywcy. Paragon powinien być prawidłowo opisany i sformułowany – jednoznacznie, aby nabywca nie musiał składać wyjaśnień w trakcie swojej kontroli podatkowej w sprawie nabywanych towarów/usług.

Nazwa towarów i usług według Ministerstwa Finansów

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 12 września 2013 roku, nazwa towarów i usług na paragonie powinna zostać określona indywidualnie przez sprzedawcę z uwzględnieniem sprzedawanego asortymentu. Z kolei jednoznaczna identyfikacja zależna jest od specyfiki prowadzonej działalności. Nazwa towarów i usług na paragonie powinna umożliwiać identyfikację zakupionego towaru lub usługi. Ma to na celu sprawdzenie zgodności cen oferowanych i zamieszczonych na rachunku. Ponadto określenie cen na paragonie fiskalnym powinno umożliwiać organom podatkowym sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych.

Jeśli więc nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym nie pozwala na identyfikację przedmiotu sprzedaży zarówno przez nabywcę, jak i przez organy podatkowe, należy uznać ją za nieprawidłową i konieczne będzie jej uszczegółowienie.

Źródło: www.bizin.pl