Menu Zamknij

JAK ROZLICZYĆ STRATĘ Z LAT UBIEGŁYCH?

Przedsiębiorca u którego na koniec danego roku powstała strata w prowadzonej działalności gospodarczej  ma możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo to zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Rozliczenie straty

Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w roku 2017 poniosła stratę z tej działalności, ma prawo do jej odliczenia aż do roku 2022. Po upływie tego czasu rozliczenie nie będzie możliwe.

Jak rozliczyć stratę

Jak zostało zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty do 2018 roku. Natomiast strata od 2019 roku może być odliczona jednorazowo do limitu 5 mln zł lub w 50% kwoty poniesionej straty. Nadwyżka ponad 5 mln rozliczana jest w zeznaniu rocznym na zasadzie 50%.

Inne źródła dochodów

Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty z lat ubiegłych jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc przedsiębiorca uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu.

Źródło: www.bizin.pl