Menu Zamknij

JAKI JEST LIMIT ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO VAT W 2024R.

Początek 2024 roku nie przyniósł zmian w kwocie limity zwolnienia podmiotowego w VAT, który w dalszym ciągu wynosi 200 000 zł. Dlatego też, podatnicy, których obroty ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczą wskazanego limitu mogą nadal skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza limitu zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Limit zwolnienia –  konsekwencje dla przedsiębiorców

Dzięki zwolnieniu podmiotowemu VAT przedsiębiorcy nie muszą tracić czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego oraz na przygotowywanie okresowych deklaracji. Przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę – nie płacą do US kwoty podatku z własnej kieszeni.

Skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego 

W przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności zwolnienie podmiotowe w VAT przysługuje z mocy prawa. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o ich wyborze.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Mają oni do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili to prawo lub z niego zrezygnowali. W tym celu muszą złożyć aktualizację formularza VAT-R.

Istotne jest, że w takim wypadku pojawia się jednak obowiązek korekty VAT odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Wynika to ze zmiany przeznaczenia towarów – od związanych z działalnością opodatkowaną VAT do działalności zwolnionej z VAT.

źródło: bizin.pl