Menu Zamknij

JUBILEUSZ 90-LECIA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.

W czwartek 4 października br. w Filharmonii Częstochowskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. świętowało dziewięćdziesięciolecie swojej działalności. Podczas uroczystości za długoletnią pracę na rzecz przedsiębiorstwa wyróżniono kilkudziesięciu pracowników.

Podczas spotkania zgromadzeni obejrzeli film prezentujący historię i rozwój przedsiębiorstwa, po czym najbardziej zasłużeni pracownicy odebrali medale i wyróżnienia za długoletnią pracę.

Wodociągi Częstochowskie po raz pierwszy doprowadziły czystą wodę do klientów w roku 1928. Od 90 lat przedsiębiorstwo jest obecne w przestrzeni miejskiej w sensie urbanistycznym i społecznym. Na przestrzeni dekad budowano kolejne obiekty inżynierskie, sieć doprowadzono do coraz odleglejszych miejsc, wdrożono szereg nowych technologii i rozwiązań technicznych. Zakład się rozbudowywał i rozwijał, a współpracując z samorządami, instytucjami naukowymi, ośrodkami kultury czy szkołami, zaczął funkcjonować w życiu regionu. Prowadząc szerokie działania oświatowe, ekologiczne i społeczne Wodociągi promują zdrowy tryb życia, w tym picie wody z kranu. Obecnie spółka zaopatruje w wodę ponad 330 tys. odbiorców: z Częstochowy, Kłobucka, Blachowni i okolic. Organem właścicielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, który tworzy 10 gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Miedźno. Sieć wodociągowa liczy niemal 2,5 tys. kilometrów, co czyni ją drugą (po Warszawie) najdłuższą siecią w Polsce.

W uroczystości, oprócz zarządu i pracowników częstochowskich wodociągów, uczestniczyli częstochowscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich.

W uroczystości uczestniczył również przedstawiciel RIPH w Częstochowie Członek Komisji Rewizyjnej Izby Mariusz Włodarczyk.

Z okazji Jubileuszu RIPH w Częstochowie w imieniu przedsiębiorców uhonorowała Prezesa Zarządu PWiK Andrzeja Babczyńskiego pamiątkową statuetką za dotychczasową współpracę, która została wręczona podczas Gali Konkursu Jurajski Produkt Roku 2018 w dniu 26 września 2018 r.

W imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie życzymy dalszej owocnej pracy, rozwoju oraz kolejnych Jubileuszy.