Menu Zamknij

KARY ZA OPÓŹNIENIA W PRZEGLĄDACH KAS FISKALNYCH

Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych muszą co dwa lata dokonywać ich przeglądu. W projekcie nowej ustawy o VAT ma się znaleźć zapis o karach za nawet drobne opóźnienie w dokonaniu przeglądu kasy.

Kara ma wynosić 300 zł. Źródłem informacji o opóźnieniach w przeglądzie kas fiskalnych będą serwisy.

Obligatoryjne serwisowanie kas fiskalnych

Kasy fiskalne muszą mieć ważny przegląd – tak wynika z rozporządzenia ministra finansów. Każda kasa fiskalna ma książeczkę serwisową, a w niej jest wskazana firma, która powinna dokonywać przeglądu. Nie można wybrać dowolnego serwisu. Przeglądu należy dokonywać minimum co 2 lata, ale nie ma przeciwwskazań by robić to częściej. Byle nie rzadziej, bo wtedy czekają kary. W nowelizacji ustawy o VAT pojawi się przepis narzucający karę za przekroczenie terminu wykonania kolejnego przeglądu.

Pod koniec każdego kwartału centra serwisowe kas fiskalnych przekazują do urzędów skarbowych informacje o dokonanych przeglądach. Jeśli urząd skarbowy zauważy zwłokę w przeglądzie, nałoży na przedsiębiorcę karę wynoszącą 300 zł. Lepiej zatem wykonywać przeglądy na czas, tym bardziej, że cena za przegląd waha się od 100 zł do maksymalnie 300 zł, zatem mniej lub maksymalnie tyle samo, co potencjalna kara.

Informacja opublikowana na łamach portalu www.mala-firma.pl