Menu Zamknij

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. -ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy.

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

  •  aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;
  • obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;
  • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE;
  • „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);
  • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;
  • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie;
  • doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w  Podstrefie tyskiej;
  • usługi w zakresie medycyny pracy.

KONTAKT:

ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel.: +48 505 102 102
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl