Menu Zamknij

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ KOREKTĘ VAT UE?

Przedsiębiorcy którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych czyli importu lub eksportu towarów oraz eksportu usług zobowiązani są do składania informacji podsumowujących VAT-UE. Informacje w te powinny odzwierciedlać rzeczywiście dokonane transakcje. Czasami może się jednak wydarzyć sytuacja w której konieczne będzie dokonanie korekty złożonej informacji VAT-UE. Pojawia się zatem pytanie w jaki sposób należy złożyć korekta VAT UE?

Informacja podsumowująca a korekta VAT UE

Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorcy którzy dokonują transakcji z podmiotami należącymi do Unii Europejskiej, muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji oraz jej wykazaniu na gruncie podatkowym. Jednym z głównych obowiązków podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów, przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jest rejestracja w rejestrze VAT-UE której dokonuje się za pomocą druku VAT-R w części C.

Kiedy należy sporządzić korektę VAT UE?

W przypadku stwierdzenia przez podatnika błędów w złożonej informacji podsumowującej VAT UE konieczna jest korekta VAT UE.  Złożenie jej odbywa się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób fizycznych autoryzacja może się odbyć za pomocą kwoty przychodu bądź podpisem kwalifikowanym. Natomiast podmiot niebędący osobą fizyczną złożenia może dokonać tylko za pomocą podpisu kwalifikowanego. Korekta dokonywana jest na informacji podsumowującej VAT-UEK. Na druku korekty VAT UE należy uzupełnić tylko dane, w których nastąpiła zmiana. W pozycji „Było” informacji należy podać błędnie wprowadzone uprzednio dane, a następnie w pozycji „Jest” wykazać dane, które powinny zostać umieszczone zgodnie ze stanem faktycznym.

ŹRÓDŁO: bizin.pl