Menu Zamknij

KODY GRUP TOWAROWYCH W NOWYM JPK

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach portalu www.bizin.pl, którego tematyka jest poświęcona Kodom grup towarowych w nowej strukturze wprowadzonego Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Wprowadzenie nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K ma być dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców ponieważ nie będą już musieli składać dwóch odrębnych deklaracji – JPK_VAT i deklaracji VAT. Nowa struktura  będzie zawierała dodatkowe dane m.in. kody grup towarowych lub dodatkowe oznaczenia dla wybranych rodzajów dokumentów znajdujących się w pliku. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Kody grup towarowych 

Jedną ze zmian w nowej strukturze JPK jest obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. Wśród tych grup zostały wymienione czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe i należą do nich:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 
 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym wystawił fakturę sprzedaży dotyczącą wymienionych towarów lub usług, wówczas w JPK oznacza cyfrą 1 pole przeznaczone dla danego towaru lub usługi. Jeżeli nie wystąpiła tego typu sprzedaż, pole przy danym oznaczeniu pozostawia puste. Nie ma jednak konieczności wyodrębniania w tej sytuacji dodatkowo poszczególnych wartości lub kwot podatku.

Jak przyporządkować kody grup towarowych?

Obowiązek umieszczania kodów towarowych w nowym pliku JPK_V7M i JPK_V7K obejmie sprzedawców, ponieważ oznaczenia przypisywane są do towarów i usług z faktur przychodowych. 
Przypisanie właściwego kodu towarowego będzie mogło odbywać się już na etapie wystawiania faktury. Podatnik będzie mógł uwzględniać właściwy kod na fakturze np. w jej nagłówku i na tej podstawie przenosić dane do pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma obowiązku umieszczania kodu na fakturze, gdyż jego właściwe określenie istotne jest dla urzędu skarbowego, a nie dla klienta, który nie musi mieć informacji o zastosowaniu właściwego oznaczenia. Kody grup towarowych w JPK mogą być również umieszczane dopiero na etapie jego generowania. 

Sankcje za błędy w JPK

Od 1 kwietnia 2020 roku każdy błąd w nowej strukturze pliku JPK będzie kosztował przedsiębiorców 500 zł. Błędne przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii bądź nieprzypisanie go wcale również może skutkować nałożeniem sankcji. Konieczne zatem będzie odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w odpowiedni system księgowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Żródło: www.bizin.pl