Menu Zamknij

KOLEJNE KORZYSTNE ZMIANY W PIT W RAMACH #NISKIEPODATKI PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH,

Kolejne korzystne zmiany w PIT w ramach #Niskie Podatki po konsultacjach społecznych.

Przygotowując je wysłuchaliśmy opinii i uwag wszystkich zainteresowanych środowisk, a następnie przedyskutowaliśmy je w ramach spotkań roboczych.

W efekcie do zaproponowanych przez MF rozwiązań takich jak: 12 proc. PIT na skali, likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczania składki zdrowotnej i szerokiego katalogu preferencji prorodzinnych doszły nowe rozwiązania.

Wśród nich jest m.in. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców, ujednolicenie terminów na rozliczenie PIT, uszczelnienie ulgi na zabytki dla remontów.

„Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zmiany w PIT były efektem dialogu społecznego i szerokiego konsensusu. Zostaje wszystko to, co dobre, czyli 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 120 tys. zł rocznie w progu podatkowym. PIT będzie niższy, bo ledwie 12-procentowy. Zlikwidujemy też nieprzewidywalną i skomplikowaną tzw. ulgę dla klasy średniej i przywrócimy wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców. Do zaproponowanych przez nas rozwiązań dołożyliśmy kilka nowych, których oczekiwała od nas opinia publiczna. Wśród nich jest m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie. To realizacja postulatu przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych” – mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Propozycje resortu finansów.

24 marca br. premier Mateusz Morawiecki i wiceminister finansów Artur Soboń przedstawili projekt zmian podatkowych. Wśród jego najważniejszych rozwiązań znalazły się:

Pozostawienie wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł).

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., czyli obniżenie podatku o niemal 1/3.

Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna.

Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Szeroki pakiet prorodzinny.

Likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.

Mechanizm wyrównawczy dla OPP.

Uchylenie tzw. abolicji podatkowej.

Przesunięcie terminu obowiązywania JPK PIT i CIT.

Szerokie konsultacje społeczne.

„Zaproponowane przez nas zmiany konsultowaliśmy z przedstawicielami wszystkich zainteresowanych środowisk. Od 24 marca do 2 kwietnia przyjmowaliśmy opinie i uwagi do projektu. W następnym tygodniu omawialiśmy je z zainteresowanymi w ramach spotkań roboczych” – podkreśla wiceminister Soboń.

W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele księgowych i doradców podatkowych, przedsiębiorców i pracodawców, a także branża IT – dostawcy oprogramowania, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i organizacje reprezentujące samotnych rodziców. Przedstawiony projekt uwzględnia uwagi i postulaty tych środowisk. Jest efektem dialogu, wsłuchiwania się w opinie podatników i reagowania na ich potrzeby.

Zmiany po konsultacjach.

Rozwiązania zaproponowane przez MF spotkały się z aprobatą partnerów społecznych. W wyniku konsultacji MF uzupełniło je o kilka nowych rozwiązań.

Jednym z nich jest możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego. W ten sposób realizujemy postulat biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia.

Zrezygnowaliśmy natomiast ze zmian w PIT-0 dla seniorów. W tym zakresie uwzględniliśmy postulaty strony społecznej, która chciała by z ulgi mogli korzystać nie tylko ci, którzy nigdy nie pobierali emerytury, ale również ci, którzy zrezygnowali z jej pobierania.

Pozostawimy również ulgę na zabytki. Z tym, że będzie ona obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Na wniosek księgowych przesuwamy na 1 stycznia 2023 r. możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników.

Również na wniosek księgowych i biur rachunkowych rezygnujemy z części obowiązków płatników. Między innymi wykreślamy obowiązek wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Co więcej, oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.

Niższe podatki i przewidywalne rozliczenia.

Nowe rozwiązania mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych i zmniejszyć wysokość podatków.

Na zmianach w podatkach w ujęciu procentowym najwięcej zyskują mniej zamożni. Dodatkowe pieniądze, które zostaną w kieszeniach obywateli będą konkretnym wsparciem w okresie przyspieszenia dynamiki cen wyrobów konsumpcyjnych.

Dążymy do tego, aby w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. Proponowane zmiany to kontynuacja obranego przez rząd kierunku działań. Od 1 października 2019 r. wprowadzona została powszechna obniżka PIT z 18% do 17%. Od 1 sierpnia 2019 r. zaczął obowiązywać zerowy PIT dla młodych. W latach 2016-2018 dwukrotnie podwyższano kwotę wolną. W latach 2017-2019 obniżono stawkę CIT tj. w 2017 r. z 19% do 15%, a w 2019 r. do 9%. Obowiązuje nowa matryca stawek VAT, obniżka VAT i akcyzy dzięki Tarczom Antyinflacyjnym, Mały ZUS.

Źródło: podatki.gov.pl