Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP-DWA PROJEKTY NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazujemy informację, iż aktualnie procedowane są dwa poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 6 kwietnia 2021 r.

Projekty dostępne są pod linkami:

EW-020-425/21 – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2…
EW-020-426/21 – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2…

Pierwszy, EW-020-425/21 (nie nadano jeszcze nr druku sejmowego) – przewiduje wprowadzenie na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, wytwarzających opakowania, importujących opakowania oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, obowiązku umieszczenia na opakowaniu oznakowania wskazującego na frakcję odpadu, do której należeć będzie opakowanie jako odpad opakowaniowy. Za niedopełnienie tego obowiązku projekt przewiduje administracyjną karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

Drugi, EW-020-426/21 (nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego) – przewiduje wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu depozytowego (kaucyjnego), obejmującego odpady opakowaniowe po napojach. Zwrot odpadów opakowaniowych ma być dokonywany przy wykorzystaniu urządzenia automatycznego, do którego nabycia przedsiębiorca prowadzący działalność handlową będzie zobowiązany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt przewiduje dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie zwrotu 80% kosztów nabycia urządzenia. Przedsiębiorca, który nie nabędzie urządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, będzie podlegał karze administracyjnej w wysokości 50.000 zł.