Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP-PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW ORAZ ZAKRESU ICH NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazujemy informację, iż aktualnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (numer z wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktur: 91)

Projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345302/…

Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 14 kwietnia 2021 r.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z procedowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD51), która wprowadza m.in. definicję hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego i reguluje kwestię poruszania się tymi pojazdami. W związku z powyższym niezbędne było określenie wymaganych warunków technicznych dla tego rodzaju pojazdów. Projektowane zmiany mogą wpływać na działalność gospodarczą związaną z produkcją, sprzedażą lub wypożyczaniem hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.