Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROJEKT USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG WPROWADZAJĄCY FAKTURY USTRUKTURYZOWANE (UD159)

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazujemy informację, iż aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD159).

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny.

Projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202

W związku z przedstawionym projektem prosimy Państwa o wyrażenie swoich uwag i przesłanie komentarzy w powyższej sprawie do Biura Izby na adres e-mail: biuro@riph.eu do dnia 15 lutego 2021r.
Wszystkie otrzymane uwagi dotyczące założeń projektu przekażemy do Biura Rzecznika MŚP.