Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP: PROJEKT USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Szanowni Państwo,
Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem:
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,159.html

Projektowana ustawa ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie kraju, przewidując wprowadzenie szeregu systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych.
Projekt zakłada utworzenie „Funduszu Ochrony Powietrza”, jako nowego państwowego funduszu celowego oraz podniesienie rangi Krajowego Programu Ochrony Powietrza, a także Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię. Ponadto nowelizacja przewiduje pomoc finansową dla gospodarstw domowych związaną z ponoszeniem wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego.

Nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków możliwe jest do dnia 16 marca 2021 r. (wtorek).

Agnieszka Tarnawska
Starszy sekretarz w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców
e-mail: : rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
tel. 22 123 70 68, 721 721 970
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa www.rzecznikmsp.gov.pl