Menu Zamknij

KURS RIPH w CZĘSTOCHOWIE NA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH JUŻ ZA NAMI – PODSUMOWANIE

W dniach 4 – 5 czerwca 2018 r., w sali szkoleniowej firmy Polontex mieszczącej się przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie zorganizowała kurs na Inspektora Ochrony Danych. Zajęcia poprowadził Pan Marek Rogóz ekspert, trener z Zespołu Ekspertów Manager z Krakowa.

W trakcie dwóch dni szkoleniowych uczestnicy kursu zapoznali się z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane na terenie państw członkowskich UE od 25 maja 2018 roku. W szczególności trener prowadzący kurs dużo uwagi poświęcił dokumentacji, jaką firmy powinny przygotować, aby spełnić nowe wymagania dotyczące ochrony danych. Omówiono również tematykę dotyczącą przetwarzania, zabezpieczania danych, powierzenia przetwarzania danych, obowiązków administratora i procesora danych osobowych oraz wiele praktycznych informacji, które uczestnicy warsztatów będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym nabyte umiejętności. Uczestnicy kursu uzyskali kwalifikację zawodowe na Inspektora Ochrony Danych – kod zawodu 242111.

W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy, firmy członkowie RIPH w Częstochowie, pracownicy samorządowi, z ośrodków opieki medycznej, biur rachunkowych z Częstochowy i okolic oraz osoby zainteresowane tematyką i uzyskaniem kwalifikacji zawodowej w zakresie ochrony danych.

Warsztaty zostały ocenione przez uczestników na bardzo wysokim poziomie o czym świadczą wyniki ankiet oceniających, którą na zakończenie kursu wypełnili uczestnicy. W ocenie osób biorących udział w kursie materiał zaprezentowany przez eksperta Marka Rogóza pozwoliła na pogłębienie wiedzy w zakresie nowych wymogów dotyczących RODO oraz wskazał wiele praktycznych rozwiązań, które zostaną zastosowane w biurach, urzędach i prywatnych firmach.

Serdecznie dziękujemy firmie Zespół Eksertów Manager z Krakowa za współpracę, a Panu Markowi Rogóz za stworzenie miłej atmosfery warsztatów, pełen profesjonalizm i przeprowadzenie zajęć na najwyższym poziomie fachowej wiedzy w zakresie RODO.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia: