Menu Zamknij

KWOTA WOLNA OD PODATKU W 2023 ROKU – CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Kwota wolna od podatku to limit odnoszący się do dochodu w podatku PIT. Jeżeli podatnik przekroczy ten limit wówczas musi zapłacić podatek dochodowy od kwoty powyżej limitu.

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2023 roku

Kwota wolna od podatku w 2023 roku wyniesie 30 000 zł. Osiągnięcie w 2023 roku przed podatnika dochodu równego lub niższego od 30 000 zł oznacza obowiązek złożenia deklaracji PIT do urzędu skarbowego jednak bez konieczności zapłaty podatku.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku 

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać osoby składające formularz PIT-37. Wyższa kwota wolna od podatku oznacza większą pensję netto.

Kwota wolna od podatku obejmuje również przedsiębiorców płacących podatek PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Kto nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku nie jest dostępna dla przedsiębiorców rozliczających PIT w oparciu o podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.
Progi podatkowe PIT 

Stawka podatku PIT jest zależna od wielkości dochodu osiągniętego w danym roku:

  • do 120 000 zł rocznie – pierwszy próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 12%
  • powyżej 120 000 zł rocznie – drugi próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 32%

Dochód roczny nieprzekraczający 30 000 zł może być umownie nazwany zerowym progiem podatkowym z zerową stawką podatku PIT.

Działalność nierejestrowana – kwota wolna od podatku

Działalność nierejestrowana  to działalność która prowadzona jest bez opłacania składek na ZUS jednak z limitem miesięcznym przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.  Obecnie przychód z działalności nierejestrowej musi się mieścić w kwocie wolnej od podatku. Trwają jednak prace legislacyjne nad projektem, który podwyższy limit przychodu miesięcznego z działalności nierejestrowej do 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia – 3 600 zł od 1 lipca 2023. 

Źródło: www.bizin.pl