Menu Zamknij

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I NOWYCH MATERIAŁÓW

Szanowni Państwo,
W dniu 22.11.2022 r o godz. 11.00 w Częstochowie w budynku przy ul. Armii Krajowej 13/15 odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów, które jest integralną częścią Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego

im. J. Długosza w Częstochowie.

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt analityczno – pomiarowy pozwalający przeprowadzić szereg analiz w kierunku badań środowiskowych i badania materiałów. Dzięki umiejscowieniu na Uczelni korzysta też z wiedzy i doświadczenia szeregu pracowników naukowych i technicznych dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie chemii analitycznej, organicznej, fizycznej i biochemii i mikrobiologii.

Laboratorium jest sfinansowane ze środków unijnych pozyskanych
w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania : 1:1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Laboratorium dzięki swojej konkurencyjności i innowacyjności jest istotnym z punktu widzenia regionu i wpisuje się w następujące wyodrębnione w Regionalnej Strategii Innowacji ora Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020 obszary technologiczne; produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony Środowiska, materiały polimerowe
i kompozyty dla medycyny i energetyki.

Zadaniem Laboratorium oprócz prowadzenia prac badawczych jest współpraca i wspieranie Przedsiębiorstw oraz Samorządów regionu Śląskiego na polu badań środowiskowych i badania nowych materiałów.