Menu Zamknij

MAŁY ZUS PLUS JUŻ OD 1 LUTEGO 2020 r.

Już od 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus, dzięki któremu poszerzy się grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki, co dotychczas było możliwe dzięki Małemu ZUS-owi.

Kto może skorzystać z nowej ulgi

Z nowej ulgi skorzystać będą mogli Ci przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczył kwoty 120 000 złotych. Dodatkowo będą musieli oni udowodnić, iż prowadzili swoją działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Mały ZUS Plus zastąpi obowiązującą do tej pory ulgę „składki od przychodu”, czyli mały ZUS. Zgłoszenia do składek od dochodu przedsiębiorca musi dokonać do końca lutego 2020 roku lub do końca miesiąca, w którym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej lub dokonał jej wznowienia.

Mały ZUS plus  – jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do ulgi mały ZUS plus nie jest oczywiste. Wszystko zależy od tego do jakich składek przedsiębiorca był zgłoszony w styczniu 2020 roku.
Zgłoszenie do mały ZUS plus – składki od przychodu
Jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony w styczniu 2020 roku do ulgi mały ZUS (składki od przychodu), a chce od lutego korzystać z ulgi mały ZUS plus, nie musi dokonywać przerejestrowania.  ZUS podtrzymał formę jaką zapowiadał ulgi składki od dochodu – jest ona swego rodzaju rozwinięciem ulgi mały ZUS w związku z czym, obowiązuje przy niej taki sam kod tytułu ubezpieczeń czyli 05 90 lub 05 92.

Zgłoszenie do mały ZUS plus – duży ZUS

Przedsiębiorca, który w styczniu 2020 roku opłacał składki za duży ZUS, w celu skorzystania z ulgi składki od dochodu powinien się przerejestrować w ZUS. Żeby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności wyrejestrować się w ZUS za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. Następnie przedsiębiorca musi dokonać ponownej rejestracji z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia do tej ulgi powinien być taki sam w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej!

Terminy zgłoszenia do ulgi mały ZUS plus

Przedsiębiorcy zgłoszeni w styczniu 2020 roku do dużego ZUS mogą dokonać przerejestrowania na ulgę mały ZUS plus maksymalnie do dnia 2 marca. Termin ten dotyczy również osób, które rozpoczęły/wznowiły prowadzenie działalności w lutym 2020 roku.
Natomiast, gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie roku (np. po zakończeniu okresu preferencji) może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.
Ulga mały ZUS plus, potocznie nazywana ulgą składki od dochodu, gwarantuje dodatkowe oszczędności przedsiębiorcą osiągającym stosunkowo nieduże przychody oraz dochody. Co istotne, ulga ta jest opłacalna dla przedsiębiorcy, którego dochód w 2019 roku nie przekroczył kwoty około 76 000 zł.

Źródło: www.bizin.pl