Menu Zamknij

MISJA GOSPODARCZA DO TUNEZJI – NABÓR TRWA DO 29 PAŹDZIERNIKA BR.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o naborze do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Tunezji, w terminie 16-20 listopada 2021 r.  

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Tunezji i pogłębić swoją wiedzę o rynku tunezyjskim.

Misja jest organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Tunezja?

Chociaż Tunezja kojarzy się głównie z turystyką, posiada również coraz silniej rozwijający się sektor przemysłowy, w takich gałęziach jak przemysł elektryczny i elektroniczny, mechaniczny i metalowy, chemiczny oraz lotniczy, a zainteresowanie inwestorów rynkiem tunezyjskim z roku na rok rośnie.

Organizowana przez Fundusz Górnośląski S. A. misja stanowi okazję do rozpoczęcia działalności eksportowej w Tunezji, z którą wymiana handlowa oraz obroty z Polską utrzymują się w stałym trendzie wzrostowym. Wychodząc naprzeciw  zainteresowanym przedsiębiorcom w dniach 16-20 listopada 2021 r. Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje Misję do Tunezji.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami:  IT/ICT,  energetyką, zieloną gospodarką, przemysłem 4.0, szeroko rozumiana automatyką i robotyką oraz transportem lotniczym,  wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji województwa śląskiego.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności związany jest z inteligentnymi regionalnymi specjalizacjami, skontaktuj się z nami, każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie!

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Spotkania B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Tunezji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi tunezyjskimi partnerami oraz instytucjami otoczenia biznesu w Tunisie oraz Safakisie. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów:  29.10.2021 r. (decyduje data wpływu).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego

ul.Sokolska 8

40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110