Menu Zamknij

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH–SZKOLENIE: ,,ISTOTNE ZAGADNIENIA NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH„

Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

W celu zapoznania uczestników z regulacjami prawnymi nowej ustawy Pzp i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych, Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Krajewska– Trajdos z siedzibą w Radomsku przy ul. Kościuszki 6 lok. 111 tel. 600 79 33 79, e-mail: kancelaria.trajdos@wp.pl, (członek RIPH w Radomsku) organizuje dwudniowe szkolenie, które pozwoli pozyskać szeroką i niezbędną wiedzę w zakresie wprowadzanych zmian.

W  PROGRAMIE  SZKOLENIA:

19 kwietnia 2021r. Poniedziałek godz. 8.30 – 15.30

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1.Tryb podstawowy

1) wariant bez negocjacji

2) wariant z możliwymi negocjacjami

3) wariant z obligatoryjnymi negocjacjami.

4) jakie podstawy wykluczenia musimy badać

5) jakie podstawy możemy badać

6) jakich środków podmiotowych możemy wymagać

7) jakich podmiotowych środków dowodowych musimy wymagać

8) różne warianty wymagania podmiotowych środków dowodowych

9) zakres oferty wykonawcy z każdym z wariantów trybu podstawowego

2.Przetarg nieograniczony

1) procedura odwróconej oceny

2) procedura klasyczna

3) jakie podstawy wykluczenia musimy badać

4) jakie podstawy możemy badać

5) jakich środków podmiotowych możemy wymagać

6) jakich podmiotowych środków dowodowych musimy wymagać zakres oferty wykonawcy

7) jak przygotować JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia

3. Warunki udziału w postępowaniu

1) podmiotowe środki dowodowe

2) czy musimy wymagać podmiotowych środków dowodowych

3) warunki udziału a przyporządkowane im podmiotowe środki dowodowe

4) jak przygotować JEDZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty

1) od kogo wymagać;

2) pełnomocnictwa.

5. Postać i forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów

1) oferty

2) oświadczeń wstępnych

3) zobowiązania

4) oświadczenia „konsorcjum”

5) podmiotowych środków dowodowych

6) przedmiotowych środków dowodowych

7) dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia oferty

8) pełnomocnictw

9) innych.

Trener prowadzący szkolenie: mgr inż. Ewa Wiktorowska – uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach, od 2019 r. członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP. Członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W latach 2004-2006 – arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Główny Specjalista ds. zamówień publicznych dla zamówień związanych z rozbudową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, obecnie radca KIG. Ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w programie POIG. Biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Rady Programowej miesięczników ds. zamówień publicznych: Przetargi Publiczne oraz Doradca Zamówienia Publiczne. Przewodnicząca kapituły Kryształy Przetargów Publicznych – nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych.

20 kwietnia 2021r., wtorek godz. 9.00 – 13.00

Umowy w Nowej Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

1. Umowa w zamówieniach publicznych

2. Klauzule abuzywne – omówienie przykładowych klauzul

3. Obligatoryjne postanowienia umowy

4. Gwarancja jakości, rękojmia za wady – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

5. Raport z realizacji umowy – kiedy należy go sporządzić, wymagana zawartość, termin sporządzenia.

6. Podsumowanie istotnych informacji dla Zamawiającego w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych – test zagadnień

Trener mec. Dorota Krajewska – Trajdos – radca prawny, od 2000 roku zajmuje się w praktyce zamówieniami publicznymi początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, a następnie w ramach prowadzonej Kancelarii. Doradca i pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka publikacji prasowych – w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca licznych szkoleń i warsztatów dla zamawiających i wykonawców, poświęconych tematyce zamówień publicznych. Absolwentka Akademii Prowadzenia Szkoleń Online, Szkoły Negocjacji w Zamówieniach Publicznych oraz Trenerów Biznesu we Wrocławiu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Miejsce szkolenia: na profesjonalnej platformie do szkoleń online. Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania.

Wymagania: komputer/tablet z dostępem do internetu, ( z zainstalowaną przeglądarką internetową ) opcjonalnie wyposażony w mikrofon, słuchawki.

Cena szkolenia: 790 zł za 1 osobę jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa 3 osób i więcej z tej samej jednostki, cena szkolenia wynosi  650 zł/ 1 osoba

Cena zawiera:

– koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu 790 zł

– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

– certyfikat ukończenia szkolenia

– zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora – PKO BP S.A. nr konta : 12 1020 3958 0000 9202 0069 9553 oraz przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: kancelaria.trajdos@wp.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 600 79 33 79

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy: