Menu Zamknij

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS-U OD NOWEGO ROKU

Od 1 stycznia 2021 zostanie wprowadzony obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u. Taki przepis umieszczono w pakiecie zmian prawnych w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej; przy okazji pomocy dla przedsiębiorców dodano kilka dodatkowych obowiązków.

Jedynie w przypadku podpisywania umowy o dzieło z wykonawcą zatrudnionym na etat u zamawiającego nie będzie obowiązku zgłaszania tego do ZUS-u.

Nowy obowiązek

Tarcze antykryzysowe miały zapewnić przedsiębiorcom pomoc w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią, ale w przepisach pojawiły się też dodatkowe zapisy nakładające przy okazji nowe obowiązki dla firm. Wśród nich konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u – już od 1 stycznia 2021 roku będą musieli to robić zarówno płatnicy składek zgłaszający umowę o dzieło, jak i zlecający takie umowy niebędący płatnikami. Termin na zgłoszenie umowy ma wynosić 7 dni od jej zawarcia. Jedynie w przypadku gdy wykonawca będzie w stosunku pracy z zamawiającym, czyli wykonawca będzie zatrudniony na etat, obowiązek zgłaszania umowy o dzieło nie będzie egzekwowany.

Łatwiejsza kontrola

Przychód z umów o dzieło nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, rodzi się zatem pytanie, po co zgłaszać takie umowy? Przede wszystkim ma to ułatwić kontrole ZUS-owi, gdyż często umowy o dzieło powinny być umowami zlecenie, bo spełniają wszelkie warunki, ale zlecający wybiera nieoskładkowaną formę umowy o dzieło, bo to bardziej opłacalne. Umowa zlecenie wymaga opłacania składek. Według niektórych przedsiębiorców wprowadzenie tego obowiązku to sygnał, że w przyszłości także umowy o dzieło mogą zostać oskładkowane.

Źródło: mala-firma.pl