Menu Zamknij

OFERTA DOFINANSOWANIA USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH DLA MŚP

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim – udzielamy dotacji na usługi rozwojowe!

Celem wsparcia jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. 

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami. 

Usługi rozwojowe należy wybierać z oferty zawartej w  Bazie Usług Rozwojowych (BUR) dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru usługi rozwojowej, z której chce skorzystać/na którą chce skierować pracownika. Usługa w BUR musi być oznaczona jako ta z możliwością dofinansowania. 

Warunki przyznawania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF):

Dla kogo? 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) z terenu województwa śląskiego.

Kto może brać udział w usługach? 

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co? 

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.

Ile? 

  • Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
  • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi max 7.500 zł.
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi. W odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%,
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%.

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

Masz pytania – skontaktuj się z nami:

1. Projekt „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” – najbliższy nabór odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia br. 

kontakt: 510 446 895, rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl, www.rozwojmsp.fgsa.pl

2. Projekt „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” – najbliższy nabór odbędzie się w dniach 9-12 maja br.  

kontakt: 32/ 72 85 770, psf@oddzial.fgsa.pl, www.psf.fgsa.pl  

3. Projekt „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” – 2-5 maja 2023 odbędzie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. 

kontakt: +48 32 72 85 700,  bur@oddzial.fgsa.pl , https://www.bur.fgsa.pl/