Menu Zamknij

OFERTA GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo!

W imieniu Redaktor Naczelnej Gazety Częstochowskiej Pani Urszuli Giżyńskiej pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy przy współwydawaniu specjalnego, comiesięcznego dodatku branżowego do „Gazety Częstochowskiej” pod nazwą „Magazyn Gospodarczy Nad Wartą”.

Ideą przedsięwzięcia jest popularyzowanie osiągnięć przemysłowo-gospodarczych Ziemi Częstochowskiej oraz przybliżanie Czytelnikom historycznych kart z dziejów rozwoju przemysłu.

Kilka słów od Redaktor Naczelnej:

Pozwolę sobie przypomnieć, że „Gazeta Częstochowska” to tytuł z ponad wiekową historią. Pierwszy numer „Gazety Częstochowskiej” ukazał się w 1909 roku, z okazji Międzynarodowej Wystawy Przemysłowej w Częstochowie.
Ta konotacja zobowiązuje. Czujemy się nie tylko spadkobiercami tej wspaniałej, polskiej, patriotycznej tradycji, ale i jej kontynuatorami. Jesteśmy przekonani, że wydawanie Magazynu, w którym będziemy przybliżać historię częstochowskiego przemysłu, a także pokazywać współczesne przykłady gospodarczych sukcesów przedsiębiorców z naszego miasta i regionu, spotka się z szerokim zainteresowaniem odbiorców. Abyśmy mogli podołać wyzwaniu część powierzchni Magazynu musimy przeznaczyć na reklamę. Będziemy wdzięczni za Państwa merytoryczne i reklamowe wsparcie przy produkcji naszego Magazynu. Dla Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej oferujemy znaczący, 50-procentowy upust.

Reklama na ¼ strony kosztować będzie – 400 złotych netto

Reklama na ½ strony kosztować będzie – 750 złotych netto

Reklama na całą stronę kosztować będzie – 1400 złotych netto

Sposób reklamowania obejmuje różnorodne formy. Mogą być to teksty informacyjno-promocyjne, wywiady, prezentacje firm czy reklama graficzna.

Informuję, że „Gazeta Częstochowska” ukazuje się na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego. Nakład wynosi do 10.000 egz. Ponadto całą tekstową zawartość publikujemy w Internecie, poprzez który docieramy do ponad 40 tysięcy odbiorców. Od 1991 roku, po przejęciu tytułu
od RSW Prasa Książka Ruch, wydawcami „Gazety Częstochowskiej” są polscy przedsiębiorcy. Do tego momentu „Gazeta Częstochowska” ukazuje się nieprzerwanie, kształtując wśród Czytelników polską tożsamość narodową, przy jednoczesnym pełnym serwisie wiadomości z Częstochowy i regionu częstochowskiego.