Menu Zamknij

OFERTA ZATRUDNIENIA SKAZANYCH

Zakład Karny w Herbach posiada wolne pomieszczenia gospodarcze, które mogłybyśmy udostępnić podmiotom chcącym zatrudnić skazanych, na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej.

W zakładzie działa jedna z firm z branży ślusarskiej, a bardzo mile widziani są kolejni kontrahenci – przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić skazanych.

Korzyści wynikające za zatrudnienia osadzonych to: brak indywidualnych umów pracodawcy ze skazanymi, nie jest opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, czy zdrowotne, wynagrodzenie skazanych jest naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanego czasu, nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz czasu pracy, przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności uzyskują ryczałt – zwrot w wysokości 35% wynagrodzenia przysługującego osobom pozbawionym wolności. Zatrudniający nie prowadzi akt personalnych skazanych. Ponad to pracodawca przez cały okres umowy z zakładem karnym ma dyspozycyjnych pracowników. Nie musi się obawiać niespodziewanych zwolnień lekarskich pracowników, czy losowych urlopów. Pracodawca nie ponosi również kosztów związanych z ochroną użytkowanego obiektu. Teren jest chroniony przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Kontrahent nie ponosi także kosztów dodatkowych, związanych z magazynowaniem półproduktów i wyrobów gotowych.

Reasumując: koszt pracy skazanego, jest najniższym kosztem zatrudnienia pracownika na polskim rynku.

Wkrótce w „Życiu Częstochowy” zostanie opublikowany artykuł promujący zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Herbach.