Menu Zamknij

OGRANICZENIE KAR ZA BŁĘDY ZWIĄZANE Z BIAŁĄ LISTĄ VAT

W uchwalonej właśnie przez Sejm ustawie o białej liście podatników VAT znalazły się zapisy ograniczające nakładanie sankcji za błędy po stronie przedsiębiorców.
Pozytywne zmiany w ustawie dotyczą np. wykluczenia sankcji przy płatności metodą split payment.

Split payment wystarczy

W uchwalonej przez Sejm 6 maja ustawie o białej liście podatników VAT, która teraz czeka na akceptację Senatu i podpis prezydenta, znalazły się korzystne dla przedsiębiorców zapisy ograniczające nakładanie sankcji za wysyłanie płatności za niewłaściwe rachunki kontrahentów. W przypadku skorzystania z płatności metodą split payment kary nie będą nakładane, nawet jeśli środki pójdą na rachunek kontrahenta niewykazany na białej liście podatników VAT. Ponadto, wystarczy tylko raz zgłosić wysłanie przelewu na rachunek spoza listy, w przypadku tego samego kontrahenta. Sankcji uniknie także przedsiębiorca, który wyśle pieniądze na rachunek cesyjny do płatności faktoringowych. Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta, nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca.

Dłuższy czas na zawiadomienie skarbówki

Obecnie z powodu pandemii przedsiębiorcy mają 14 dni na poinformowanie urzędu skarbowego o wysłaniu przelewu na rachunek spoza listy VAT. Przedtem należało to zrobić w ciągu 3 dni. Po wejściu w życie nowych przepisów standardowy termin będzie wynosić 7 dni.

ŹRÓDŁO: PORTAL www.mala-firma.pl