Menu Zamknij

PAN MGR INŻ. ANDRZEJ BABCZYŃSKI NOWYM CZŁONKIEM RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt powitać w naszym gronie Nowego Członka Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie

Pana mgr inż. Andrzeja Babczyńskiego.

Pan mgr inż. Andrzej Babczyński od początku pracy zawodowej związany był
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA.
Kontakt z Przedsiębiorstwem nawiązał już w trakcie studiów jako jego stypendysta, następnie pełniąc obowiązki inspektora technicznego oraz Z-cy kierownika Wydziału Sieci.
Od 1988 roku nieprzerwanie we władzach Przedsiębiorstwa pełniąc funkcję
Członka Zarządu –Dyrektora Technicznego a od 2002 r.
Prezesa- Dyrektora Naczelnego.

Jako Dyrektor Techniczny kierował tworzeniem w ramach Związku Komunalnego Gmin ds. Wod-Kan. największego w Polsce wspólnego systemu zaopatrzenia w wodę miasta Częstochowy oraz ośmiu okolicznych gmin. System ten charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem niezawodności.

Pod jego kierownictwem powstała jedyna w Polsce stacja uzdatniania wody wykorzystująca proces biologicznej denitryfikacji o wydajności 1000 m3/h.

Prowadzona przez niego Spółka dołączyła do grona najlepiej zarządzanych, wdrażając i certyfikując Zintegrowany System Zarządzania wg. norm ISO 14001 i 9001 oraz system ekozarządzania i audytu EMAS.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym.

Posiada uprawnienia budowlane w pełnym zakresie w branży instalacyjno-sanitarnej oraz uprawnienia wydane przez Ministra Skarbu Państwa do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od 1994 r do 2014 r pełnił funkcję
V-ce Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Częstochowie,
a od 2014 r do 2019 r pełnił funkcję
Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Częstochowie.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz stowarzyszeniach inżynierskich wielokrotnie odznaczany i nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Źródło: www.swpcz.vip.

Od 9 stycznia 2019 r do września 2020 r Andrzej Babczyński objął funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy.
Odpowiadał m.in. za sprawy związane z miejskimi inwestycjami, funduszami unijnymi, ekologią i mieniem komunalnym.

Nadzorował pracę Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta.

Źródło: www.czestochowa.naszemiasto.pl