Menu Zamknij

PIERWSZE POSIEDZENIE KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

We wtorek 12 listopada 2019 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019.

Laury Umiejętności i Kompetencji na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludziom nauki i kultury. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

W programie spotkania członkowie Kapituły omówili harmonogram prac Kapituły 2019 oraz kandydaturę do odznaczeń Diamentowym Laurem i Kryształowym Laurem z Diamentem.

W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Rady RIPH w Częstochowie, Członek Kapituły LUiK Pan Tadeusz Szymanek.

Jeżeli mają Państwo propozycję osób/instytucji, które RIPH w Częstochowie powinna zgłosić jako kandydata do odznaczenia w tegorocznej edycji Laurów zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby tel. 34 344 82 58.