Menu Zamknij

PODPISZ ELEKTRONICZNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYKORZYSTUJĄC SWÓJ PROFIL ZAUFANY !

Szanowni Państwo, informujemy iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę umożliwiającą podpisanie dokumentów, w tym sprawozdania finansowego, za pomocą podpisu zaufanego. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jak podaje portal ePUAP, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tego w jaki sposób jeden dokument elektroniczny może podpisać wiele osób korzystających
z darmowego podpisu zaufanego, pojawiających się w związku ze składaniem sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, przygotowano nową usługę umożliwiają wygodne podpisanie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego i bez potrzeby logowania się do ePUAP. Usługa obejmuje:

-podpisanie dokumentu — również takiego, który podpisał ktoś inny,

-sprawdzenie, czy złożone podpisy są prawidłowe,

-przeczytanie przed podpisaniem treść już podpisanego dokumentu.

Więcej informacji o tym, jak tej usłudze pod adresem: https://bit.ly/2NSU6PW

W celu złożenia wielu podpisów zaufanych cały czas można korzystać również ze standardowego rozwiązania ePUAP, które pozwala na założenie konta dla danej instytucji. Aby skorzystać z takiej formy podpisu, należy:

-Założyć na ePUAP konto dla danej instytucji i zaprosić do tego konta osoby podpisujące dokument,

-Przygotować w ramach utworzonego konta dokument elektroniczny, który wymaga złożenia kilku podpisów.

Każda z zaproszonych osób może podpisać dokument po zalogowaniu się do konta instytucji (logowanie z wykorzystaniem posiadanego profilu zaufanego). Następnie dokument może być w zależności od potrzeb wysłany przez ePUAP,  pobrany w celu wysłania inną drogą lub zachowany w dokumentacji podmiotu.

Dokładną instrukcję, jak można podpisać dokument elektronicznie wykorzystując podpis zaufany, można znaleźć na portalu obywatel.gov.pl: https://bit.ly/2NSU6PW