Menu Zamknij

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Studiuj u nas! To naprawdę się opłaca!

Studia na Politechnice Częstochowskiej to odkrywanie swoich możliwości i nabywanie cennych umiejętności. Uczelnia z 75 letnią tradycją kroczy w przyszłość proponując ponad 30 nowoczesnych kierunków kształcenia, których ukończenie gwarantuje Ci bez problemu znalezienie pracy.

Tradycja

Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie częstochowskim.
Powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska. W 1955 uczelnię przekształcono w Politechnikę Częstochowską.

Nowoczesność

Uczelnia kształci na 6 wydziałach: Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Infrastruktury i Środowiska, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Wydziale Zarządzania. Oferuje nie tylko nowoczesne formy kształcenia, studia w języku angielskim, kształcenie na multimedialnej platformie e-learningowej. O nowoczesnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również laboratoria wyposażone w sprzęt światowej klasy, audiowizualny system umożliwiający organizowanie konferencji tłumaczonych na kilka języków. Uczelnia likwiduje bariery architektoniczne i staje się przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych oraz wynalazki naukowców Politechniki Częstochowskiej zdobyły również uznanie na Międzynarodowych Wystawach Innowacji odbywających się wielu krajach.

Koła Naukowe

Na naszej Uczelni funkcjonuje ponad 60 kół naukowych w których studenci rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania.

Łazik marsjański i Studenckie Koło Naukowe „Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn” (PCz Rover Team)

Konstrukcja łazika marsjańskiego stała się specjalnością Politechniki Częstochowskiej. Łaziki marsjańskie z Politechniki Częstochowskiej odnosiły już wielkie sukcesy. W 2017 roku łazik PCz Rover Team zdobył trzecie miejsce na University Rover Challenge w Mars Desert Research Station (MDRS) w Utah w Stanach Zjednoczonych, rok później konstrukcja uczelnianego Teamu była najlepszy na świecie.

Międzynarodowe środowisko

Priorytetem Politechniki Częstochowskiej jest jej umiędzynaradawianie m.in. poprzez programy wymiany akademickiej. Dzięki temu na naszej uczelni zdobywa wiedzę najwięcej zagranicznych studentów w regionie.  Stanowią niemal 10 % studiujących. Pochodzą z 30 krajów nie tylko europejskich, ale i pozaeuropejskich, niektórzy z nich korzystają z międzynarodowych programów wymiany Erasmus plus, Ceepus.

Absolwenci

Politechnika wykształciła ponad 90 tysięcy studentów. Wśród nich są wybitni naukowcy, właściciele firm, politycy, przedstawiciele świata kultury, a także sportowcy o światowych sukcesach i przedstawiciele świata kultury, m.in.: Bartłomiej Mirecki – kierowca rajdowy, Adam Małysz, Piotr Gruszka.

Współpraca

Obecnie kluczem do sukcesu każdej Uczelni jest ścisła współpraca z biznesem i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Od lat Politechnika Częstochowska stawia na takie działania. Nasza Uczelnia ma dużą liczbę stałych i zadowolonych klientów biznesowych: jest ich blisko 500. Przejawami takiej współpracy są także: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej i Interaktywna Mapa Współpracy
z Przemysłem. Narzędzia te umożliwiają współpracę przemysłu ze studentami. Jest to projekt ściśle ukierunkowany na pomoc studentom w nawiązaniu kontaktu z czołowymi firmami głównie województwa śląskiego. Organizujemy również różnego rodzaju spotkania z pracodawcami – od Targów Pracy do Tygodnia Aktywności Zawodowej.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej

Misją Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej jest zwiększanie współpracy społeczności akademickiej i przedsiębiorców, promocja potencjału intelektualnego, upowszechnianie osiągnięć naukowych Uczelni oraz zapewnienie korzystnych warunków transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do przemysłu. Do kluczowych zadań Centrum należy współdziałanie z jednostkami otoczenia nauki i biznesu – inkubatorami, klastrami oraz parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, pomoc w uzyskiwaniu ochrony patentowej rozwiązań będących wynikiem działalności studentów, doktorantów, pracowników oraz współpracujących z nimi przedsiębiorców. Centrum Transferu Technologii inicjuje i wspiera inicjatywy gospodarcze, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym w nawiązywaniu kontaktów z odpowiednim zespołem badawczym lub pracownikiem Politechniki Częstochowskiej w zakresie współpracy w realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz pojedynczych zleceń: usługi szkoleniowe, badawcze lub eksperckie, opinie o innowacyjności technologii wdrażanych w przedsiębiorstwach lub planowanych do wdrożenia. Działania Centrum Transferu Technologii wspomagają brokerzy innowacji – przedstawiciele każdego z wydziałów, pełniący rolę reprezentantów działających w określonych obszarach wiedzy, którzy pośredniczą pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi poszczególnych wydziałów.

Zapraszamy do współpracy

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
www.pcz.pl

Prorektor ds. Rozwoju
Politechnika Częstochowska
ul. JH. Dąbrowskiego 69pokój 109, I piętrotel: 34 325 40 66
e-mail: develop@pcz.pl
Centrum Transferu Technologii
ul. J. H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Rektorat, I piętro, pokój 109
tel.: 34 325 09 81
e-mail: ctt@pcz.pl
ctt.pcz.pl