Menu Zamknij

POSIEDZENIE RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Członkowie RIPH w Częstochowie, w imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie serdecznie zapraszamy Państwa na wyjazdowe posiedzenie Rady RIPH w Częstochowie, które odbędzie się w piątek 14 marca 2019 roku o godzinie 13.00 w sali firmy POLONTEX S.A. ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie. Wjazd przez Bramę nr 1.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE:

 1. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie:
 2. TERMIN 3-4 kwietnia 2019 r. Hotel SCOUT w Częstochowie
 3. Przyjęcie Sprawozdań z działalności RIPH w Częstochowie za 2018 r. w tym: Sprawozdanie finansowe RIPH w Częstochowie (Bilans, Rachunek Zysków i Strat), Sprawozdanie Zarządu z działalności RIPH w Częstochowie, Sprawozdanie Rady
  z działalności Rady RIPH w Częstochowie, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 rok.
 4. Konkurs „Jurajski Produkt Roku” 2019:
 5. Propozycja firm/osób/instytucji do wyróżnienia, występ artystyczny, kategorie tematyczne.
 1. III Jurajski Kongres Gospodarczy.  
 2. Uroczystość wręczenia nagród „JURAJSKIE OLIMPY” – Kapituła, nagrodzeni, regulamin.
 3. Współpraca ze szkołami wszystkich szczebli.
 1. Zaangażowanie Członków Rady Izby do aktywnego udziału we wszystkich działań realizowanych w 2019 rok.
 2. Współpraca z młodzieżą – Powołanie „Koła Młodych” działającego przy
  RIPH w Częstochowie – Promocja wydarzeń Izby.
 3. Szkolenia dla przedsiębiorców.
 4. Sprawy bieżące:
 5. Współpraca z Wielkim Przeorem Krzysztofem Kurzeją przy organizacji uroczystej Gali 15-lecia Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerstwa Świątyni Jerozolimskiej – 26 października 2019r.

Wszystkich Państwo zainteresowanych udziałem w posiedzeniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 marca br. – tel. 34 344 82 58 lub e-mail: izba@riph.czest.pl.