Menu Zamknij

POSIEDZENIE RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE POŁĄCZONE ZE SPOTKANIEM WIELKANOCNYM

W dniu 6 kwietnia 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej połączone ze spotkaniem Wielkanocnym.

W gronie Członków Rady RIPH w Częstochowie Pan Prezydent Rady Tadeusz Szymanek powitał Pana dr. hab. inż. Marka Warzechę, prof. PCz, Prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Podziękowania za włożoną pracę, zaangażowanie i poświęcony czas przy organizacji Spotkania Biznesowego Speed Business z rąk Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Broniewskiego i Prezydenta Rady RIPH Pana Tadeusza Szymanka odebrali Członek Zarządu Pan Jerzy Nowakowski oraz Wiceprezydent Rady Pan Mariusz Włodarczyk.