Menu Zamknij

PRACODAWCO WYPEŁNIASZ PIT-11; PIT-8C I PIT-R ZA 2018 R. PAMIĘTAJ O POPRAWNYM NUMERZE PESEL LUB NIP.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia muszą pamiętać, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika – przypomina Ministerstwo Finansów.

Do 31 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą przesłać informacje na temat wysokości osiągniętych przez pracowników przychodów oraz o pobranych od nich zaliczkach w 2018 r. Źle wypełniony przez pracodawcę formularz, na przykład przez wpisanie błędnego numeru PESEL lub NIP, uniemożliwi Ministerstwu przygotowanie poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.