Menu Zamknij

PROJEKT ECOLABNET REALIZOWANY PRZEZ POLITECHNIKĘ CZĘSTOCHOWSKĄ – PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu ankietowym, realizowanym w ramach projektu ECOLABNET, którego celem jest stworzenie sieci dostawców usług wspierających działania ekoinnowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Konsorcjum realizujące projekt, składa się z 26 podmiotów zrzeszających jednostki naukowo-badawcze, instytucje oraz podmioty partnerskie z 6 krajów Regionu Morza Bałtyckiego, gdzie polskim partnerem jest Politechnika Częstochowska. Konsorcjum za cel główny przyjęło transfer wiedzy i implementację wyników badań naukowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Stąd nasza prośba o poświęcenie 15 minut i udział w badaniu ankietowym dostępnym online pod adresem http://bit.ly/AnkietaEcolabnet.

Bezpośrednie korzyści dla Państwa firmy wynikające ze współpracy w ramach projektu ECOLABNET, to m.in.:

  • Możliwość uzyskania dostępu do sieci ECOLABNET, której zadaniem jest wsparcie i stymulacja działań ekoinnowacyjnych
  • Inspiracja i wymiana doświadczeń z innymi MŚP działającym w obszarze ekoinnowacji.

Państwa odpowiedzi pomogą określić potrzeb sektora MŚP w zakresie wprowadzenia ekoinnowacji. Zapraszamy Państwa także do odwiedzenia strony internetowej projektu ECOLABNET (www.ecolabnet.org).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestionariusza lub samego projektu, prosimy o kontakt z Zespołem realizującym projekt ECOLABNET.

Osobą do kontaktu z ramienia Politechniki Częstochowskiej są:
dr hab. inż. Jurand Bień prof. PCz e-mail: jurand@is.pcz.pl;
dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz
e-mail: waldemar.jedrzejczyk@wz.pcz.pl