Menu Zamknij

PROPOZYCJA PŁATNYCH SZKOLEŃ

Szanowni Państwo,


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie planuje zorganizować szkolenia z zakresu:

„Cyberbezpieczeństwo w praktyce”

Podczas codziennych zadań i obowiązków będziesz mógł rozpoznać i zapobiec zagrożeniom!
Jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni w miejscu pracy?
Jak chronić sprzęt i dane przed działaniami hakerów?
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo?
Jak uniknąć cyberzagrożeń?
Koszt: 350zł brutto, dla członków RIPH: 300zł brutto

„Zmiany w prawie pracy w 2022r.”


„Polski Ład – naliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej w praktyce, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie 2022 roku”
„Zatrudnianie cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych”
„VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2”
Koszt: 350zł brutto, dla członków RIPH: 300zł brutto

Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej – ul. Łódzka 8/12 (budynek NSZZ Solidarność)

Przewidywany czas szkolenia to 4-5 h. Terminy szkoleń zostaną wyznaczone w momencie utworzenia grupy.

Prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2022 roku na adres e-mail: izba@riph.eu

Cena obejmuje szkolenie, poczęstunek podczas 2 przerw kawowych oraz certyfikat z udziału w szkoleniu.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w proponowanych szkoleniach o wstępne zadeklarowanie chęci udziału, abyśmy mogli ustalić liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem.

Na tym etapie zadeklarowanie udziału nie będzie Państwa obligowało do uczestnictwa w szkoleniu, posłuży jedynie do zweryfikowania czy tematyka szkoleń spotka się z zainteresowaniem.