Menu Zamknij

PROPOZYCJA SZKOLEŃ OD RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie planuje zorganizować dwa szkolenia, poniżej przedstawiamy tematy:

  1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce
  2. Zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Termin szkoleń:

II połowa lutego 2023r.

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

  •  350,00 zł brutto dla Członków RIPH w Częstochowie
  •  400,00 zł brutto dla pozostałych uczestników

(Cena obejmuje szkolenie, poczęstunek podczas 2 przerw kawowych oraz certyfikat z udziału w szkoleniu).

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy 20-osobowej. Przewidywany czas szkolenia 5 h.

Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w proponowanych szkoleniach o wstępne zadeklarowanie chęci udziału i wskazanie tematu szkolenia, abyśmy mogli ustalić liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem.

Na tym etapie zadeklarowanie udziału nie będzie Państwa obligowało do uczestnictwa w szkoleniach, posłuży jedynie do zweryfikowania czy tematyka szkoleń spotka się z zainteresowaniem i czy zostanie zebrana grupa co najmniej 20 osób, aby szkolenia mogły zostać zrealizowane.    

Ze względu na konieczność potwierdzenia terminu szkolenia wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2023 roku na adres e-mail: biuro@riph.eu