Menu Zamknij

PROPOZYCJA ZORGANIZOWANIA SEMINARIUM „JAK ZWIĘKSZAĆ SPRZEDAŻ I SIĘGAĆ PO ZYSK, KTÓREGO NIE WIDAĆ ?”

Szanowni Państwo, Firma FiM Consulting Sp. z o.o. zwróciła się do RIPH w Częstochowie z propozycją zorganizowania jednodniowego bezpłatnego seminarium pt. „Jak zwiększać sprzedaż i sięgać po zysk, którego nie widać?”. Seminarium jest dedykowane do zarządów i managerów firm, tj. osób decyzyjnych.

W związku z powyższym wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie deklaracji chęci udziału w seminarium na adres e-mail: biuro@riph.czest.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2019r.

Seminarium zostanie zorganizowane jeżeli zostanie zebrana grupa co najmniej 20 osób.

Kluczowe problemy polskich przedsiębiorców to:

  • brak dostępności pracowników,
  • niska efektywność pracy, związana z przestarzałym modelem zarządzania,
  • ograniczone możliwości pomiaru efektywności zarządzania managerów,
  • wysoka presja płacowa,
  • niewystarczający stopień kontroli nad rentownością firmy, produktów i klientów.

Pamiętajmy, że trudne decyzje podejmuje się w czasie względnej prosperity. W trudniejsze czasy dobrze jest wejść z dobrze zorganizowaną Firmą, odporną na przeciwności losu i zawirowania otoczenia.

Seminarium poprowadzą managerowie praktycy, byli prezesi dużych organizacji. Poszukamy na nim odpowiedzi na pytania:

  • Czy na produkcie tracę, czy zarabiam?
  • Czy największy Klient na pewno jest najlepszym Klientem?
  • Jaki jest potencjał wzrostu zysku mojej Firmy i gdzie leży?
  • Czy każde zlecenie jest opłacalne?

Podczas seminarium prelegenci zaprezentują studia przypadków polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych, które w pełni doświadczyły efektów wdrożenia systemowego zarządzania zyskiem. Pokażemy w jaki sposób rozwiązaliśmy najważniejsze problemy naszych Klientów oraz przedstawimy wartość, którą wnieśliśmy do różnych organizacji.