Menu Zamknij

SEMINARIUM W FORMULE HYBRYDOWEJ „REKOMENDACJE WYBRANYCH RAD SEKTOROWYCH DLA SYSTEMU OŚWIATY, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH”.

Szanowni Państwo.

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium w formule hybrydowej (online lub stacjonarnie w siedzibie KIG, Warszawa, ul. Trębacka 4, sala 205), którego ideą jest podzielenie się rezultatami prac rad sektorowych w kontekście rekomendowanych zmian w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz rekomendacji dla sektora usług rozwojowych.

W trakcie seminarium wysłuchamy prezentacji 7 rad sektorowych (Finanse, Handel, Komunikacja Marketingowa, Moda i Innowacyjne Tekstylia, Motoryzacja i Elektromobilność, Nowoczesne Usługi Biznesowe, Odzysk Surowców), które podzielą się swoimi dokonaniami i wypracowanymi propozycjami lub sugestiami.

Trwa dyskusja nad kształtem edukacji w świecie pandemicznego przyśpieszenia technologicznego i gospodarki 4.0. Wiele środowisk dostrzega problem niedopasowania podaży do popytu na kompetencje na rynku pracy. Nasze seminarium jest próbą wykorzystania istniejących na rynku zasobów do przyśpieszenia wprowadzania zmian systemowych, które pozwolą tę lukę zmniejszyć.

Wierzę, że głos płynący z Krajowej Izby Gospodarczej, w ramach której funkcjonuje Komitet Edukacji Zawodowej, zostanie potraktowany przez ustawodawcę i władze wykonawcze z należytą uwagą.

Zapraszam do aktywnego udziału w seminarium, bowiem po każdej prezentacji można będzie zabrać głos, dzieląc się z uczestnikami refleksjami na temat przedstawionych propozycji i sugestii.

Dodatkowe informacje na stronie:
https://kig.pl/kig-poleca-seminarium-rekomendacje-wybranych-rad-sektorowych-dla-systemu-oswiaty-szkolnictwa-wyzszego-i-sektora-uslug-rozwojowych/

Link do rejestracji
https://formularze.kig.pl/pl/seminarium-pn-rekomendacje-wybranych-rad-sektorowych-dla-systemu-oswiaty-szkolnictwa-wyzszego-i-sektora-uslug-rozwojowych/