Menu Zamknij

ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Chcesz uzyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje potrzebne na rynku pracy? Weź udział w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” 

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracowników firm:

 • kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
 • kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL)
 • materiały szkoleniowe, podręczniki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kierowany jest do:

 • 800 osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło) w wieku powyżej 25 roku życia, z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
 • należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
 • w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:
  -kobiety
  -osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED 3)
  -osoby w wieku 50+
  -osoby z terenów wiejskich
  -osoby z niepełnosprawnością.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia udziału, dostępne w załączeniu:

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zatrudnieniu

RODO

Więcej informacji:
Punkt kontaktowy: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 Lok. 5
42-202 Częstochowa
tel. 34 344 82 58
biuro@riph.czest.pl
www.riph.czest.pl