Menu Zamknij

ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY W UKRAINIE

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o możliwościach wejścia na rynek Ukrainy i nawiązania współpracy gospodarczej w ramach planowanego przez Fundusz Górnośląski S.A. projektu utworzenia Śląskiego Parku Technologicznego w Ukrainie.

Głównym celem powyższego projektu będzie wsparcie firm z województwa śląskiego działających lub planujących działalność na terytorium Ukrainy, w szczególności w zakresie powojennej odbudowy. Aktualnie Fundusz Górnośląski analizuje potencjalne zainteresowanie firm z naszego regionu udziałem w projekcie utworzenia Parku Technologicznego w Ukrainie. Od zainteresowanych firm oczekuje się podania parametrów w zakresie wielkości działek, koniecznego przydziału mocy energii elektrycznej, niezbędnej infrastruktury transportowej, itp.

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Funduszem Górnośląskim a UkraineInvest – główną agencją ds. inwestycji przy rządzie Ukrainy, powyższa agencja deklaruje wsparcie w uzyskaniu preferencyjnych warunków dla potencjalnych inwestycji, m.in. pomoc prawną, księgową, uzyskiwania licencji, pozwoleń, ulg podatkowych i celnych.  

Zachęcamy także do wykorzystania potencjału w postaci utworzonego przez Fundusz Górnośląski biura w Kijowie, które udziela wsparcia firmom zainteresowanym rynkiem ukraińskim, a także analizuje możliwości udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

Ze strony Funduszu Górnośląskiego szczegółowych informacji w zakresie współpracy udzielają:

Maksym Onykiichuk – Centrum Internacjonalizacji, mail: m.onykiichuk@fgsa.pl, tel: +48 327 233 110 wew. 449

Sergiej Kryvohuz – Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Kijowie, mail: s.kryvohuz@fgsa.pl, tel: +38 099 111 75 01