Menu Zamknij

„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW JEDNOŚĆ – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

„Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie to polska firma handlowo-produkcyjna działająca od ponad 120lat, łącząca tradycje z nowoczesnymi formami handlu.

            Spółdzielnia kierując się rozwojem, wykonuje ciągłe prace modernizacyjne sieci sklepów jak i zakładów produkcyjnych, co pozwala Spółdzielni konkurować na trudnym rynku sprzedaży detalicznej, gdzie konkurentami są sieci handlowe z kapitałem zagranicznym.
Szanując swoich klientów Spółdzielnia gwarantuje im wyroby z własnych zakładów produkcyjnych, dobre jakościowo i w znakomitej większości bez konserwantów:
(pieczywo, wyroby ciastkarskie, wyroby garmażeryjne, wędliny).

            Wychodząc naprzeciw klientom asortyment wyrobów jest stale rozszerzany i dostosowywany do ich potrzeb i gustów.
Pracownicy sieci sklepów „Społem” cały czas podnoszą swoje kwalifikacje przyczyniając się do  rozwoju Spółdzielni.

            „Społem” PSS „Jedność” to firma, która zapewnia miejsca pracy dla 600 pracowników mieszkańców Częstochowy i okolic.
„Społem” PSS „Jedność” posiada:
–  42 dwa sklepy w tym 1 w Blachowni
–   2 Piekarnie
–   1 Ciastkarnię
–   1 Zakład Masarsko – Garmażeryjny

Spółdzielnia działa na lokalnym rynku stanowiąc integralną część miejscowej społeczności.
Współpracuje z organizacjami społecznymi, kulturalnymi i sportowymi na terenie miasta wspierając ich inicjatywy oraz wspomagając finansowo i rzeczowo.

Zapraszamy do sieci sklepów oraz na:
www.częstochowa.spolem.org.pl
facebook.com/spolemczestochowa
instagram.com/spolemczestochowa
youtube.com/spolemczestochowa