Menu Zamknij

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019r.

Ministerstwo Finansów przypomina, o czym powinien pamiętać w 2020 r. przedsiębiorca, który w 2019 r. zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych. M.in. podczas wypełniania PIT-11 należy uważać, aby poprawnie wpisać tzw. ulgę dla młodych pracowników.

Po zakończeniu roku przedsiębiorca musi sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Podczas rozliczania za 2019 r. należy pamiętać o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.: PIT-11 (należy skorzystać z wersji 25 – wcześniejsze wersje PIT-11 nie będą dostępne do końca stycznia 2020 r.), PIT-R (20), PIT-4R (9) i PIT-8AR (80). Ich interaktywne wersje znajdują się na stronie podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji można potwierdzić w prawym dolnym rogu formularza.

Uwaga: tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 roku życia) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli za 2019 r. składa się więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględnia się w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaje się tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie ma potrzeby przesyłania PIT-11 po zakończeniu roku.

Więcej informacji na ten temat – w tym do kiedy przygotować i jak podpisać oraz wysłać formularze można znaleźć na stronie https://bit.ly/2FuQvUG

Źródło: Ministerstwo Finansów