Menu Zamknij

SPOTKANIE BIZNESOWE – II EDYCJA – PISMO RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie serdecznie dziękujemy za Państwa udział w pierwszej edycji organizowanego w dniu 26 lutego br. spotkania biznesowego pn. „Biznes Mixer – Poznajmy się. Znajdź swojego partnera w biznesie”.

Po spotkaniu zależało nam na poznaniu opinii na temat zorganizowanego wydarzenia. W związku z czym rozesłaliśmy do wszystkich Państwa ankietę, za pośrednictwem, której mogli Państwo ocenić miejsce, tematykę i formułę spotkania biznesowego. Za wszystkie nadesłane ankiety i uwagi dziękujemy, są one dla nas potwierdzenie potrzeby udziału przedsiębiorców w takich eventach, a przedstawione propozycje rozwiązań będą dla nas pomocne przy organizacji kolejnych spotkań. Na podstawie otrzymanych ankiet wiemy, iż wydarzenie zostało przez Państwa ocenione pozytywnie, a proponowana formuła wymiany doświadczeń biznesowych i poglądów są wymierne i dla wszystkich potrzebne.

W związku z tak pozytywnym odbiorem pierwszego z organizowanych spotkań biznesowych i Państwa deklaracjami chęci udziału w kolejnych, planujemy na przełomie maj-czerwiec 2020 roku w sali konferencyjnej spółki POLONTEX S.A. zorganizować drugie spotkanie biznesowe. Jednakże ze względu na obecną sytuację epidemii i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu organizacji eventu.

Zależy nam, aby spotkania miały charakter cyklicznych, a ich formuła służyła nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych, promowaniu firm oraz prezentowaniu rozwiązań wspierających działania dla rozwoju gospodarczego regionu.

Do udziału w wydarzeniu zaprosimy przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a dodatkowo również Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jeżeli mają Państwo propozycje tematów, które moglibyśmy włączyć do programu wydarzenia prosimy o przesłanie sugestii do Biura Izby na adres e-mail: izba@riph.eu