Menu Zamknij

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – CZĘSTOCHOWA – ZAPROSZENIE

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest przedsiębiorstwom, spółkom celowym/spin-off ustanawianym przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcjom przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółkom celowym uczelni), konsorcjom przedsiębiorstw i instytutów badawczych, oraz konsorcjom przedsiębiorstw.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31.07. do 30.09.2019 r.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie podmioty, zainteresowane tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego jak również wsparciem prac B+R w przedsiębiorstwach. W trakcie warsztatów omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Terminy i miejsca spotkań realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

  • 9.07.2019. Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
  • 11.07.2019. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • 16.07.2019. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała,
  • 18.07.2019. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl (link https://scp-slask.pl/wydarzenia/) w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu: 
Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów,
tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.