Menu Zamknij

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 3.5.3 RPO WSL –INTERNACJONALIZACJA MŚP – CZĘSTOCHOWA – ZAPROSZENIE

Informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkania informacyjnych z zakresu planowanego Konkurs z Działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pierwsze z planowanych spotkań odbędzie się w Częstochowie już w środę 5 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w godz. 9.00 – 14.00.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.5.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Edycja konkursu w ramach tego Działania dysponuje alokacją o wysokości ponad 17 mln zł. Nabór zaplanowano od 26.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych udziałem w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Kolejne z planowanych spotkań odbędą się w następujących terminach i miastach:

  • 6.06.2019. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza, ul. Karbowa 26,
  • 11.06.2019. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2,
  • 13.06.2019. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8